Revision

Revision av kostnadsytterfall på uppdrag av Norrlandstingens Regionförbund


Emendor Consulting AB har fått i uppdrag av Norrlandstingens Regionförbund att genomföra revision av diagnos- och åtgärdsklassificering avseende kostnadsytterfall vid Norrlands Universitetssjukhus. Revisionen genomförs under november.

Slutrapport revision av Vårdval Logopedi Stockholm 2014


Emendor genomförde under 2014 på uppdrag av Stockholms läns landsting en revision av Vårdval Logopedi i SLL.

Klicka här för att läsa rapporten.

Revision av psykiatri i Stockholm


Emendor har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att genomföra en revision av en psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Emendor har genomfört en revision av diagnosklassificering vid geriatriska kliniker i Stockholm


Under våren 2014 genomförde Emendor en revision av diagnosklassificering vid samtliga geriatriska kliniker Stockholms läns landsting.

Emendor har genomfört en uppföljande revision vid Stockholms Husläkarmottagning

Under januari 2013 genomförde Emendor en uppföljning av den revision som genomfördes 2012 vid vid Stockholms Husläkarmottagning.

Emendor har granskat besöksdebitering vid två vårdcentraler i Stockholm

Emendor genomförde under hösten 2012 en revision av vårdcentralerna i Tyresö respektive Täby. Aleris AB, som driver vårdcentralerna, vill genom en intern revision granska om debitering, till såväl patienter som till landstinget, av besök gjorts på ett korrekt sätt.

Emendor har granskat besöksdebitering vid Stureplans Husläkarmottagning i Stockholm

Emendor genomförde före sommaren 2012 en revision av besöksdebitering vid Stureplans Husläkarmottagning på uppdrag av ägaren Aleris AB

Revision av vuxenpsykiatri, BUP och beroendevård i Stockholm

Klicka här för att läsa HSF:s kommentarer.


Emendor genomförde 2011 på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholms läns landsting en revision av registrering och dokumentation av vuxenpsykiatrisk vård, barn- och ungdomspsykiatri samt beroendevård . Klicka här för att läsa Emendors slutrapport.

Pressklipp om Emendors revisioner


Läs DN-artiklar om Emendors senaste revisioner i Stockholm DN 21 juni och DN 23 juni

Revision av registreringsrutiner inom psykiatrin i SLL

Emendor genomför under maj-juni 2011 en revision av registreringsrutiner inom psykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting. Rapporten publiceras här senare.

Nyligen genomförda revisioner i Stockholm.

Emendor har på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings i SLL uppdrag genomfört följande revisioner det senaste halvåret:

- Revision av registrering av öppenvårdskontakter vid Nacka Närsjukhus Proxima AB Klicka här för att läsa rapporten

- Revision avseende klassificering, registrering och dokumentation av vårdtillfällen i slutenvård vid kvinnoklinikerna på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset. Klicka här för att läsa rapporten

- Revision av registrering av telefonkontakter vid Aleris Klicka här för att läsa rapporten

Klassificeringsrevision på Norrtälje sjukhus


Emendor genomförde 2010 en klassificeringsrevision av 300 öppenvårdsbesök vid Norrtälje sjukhus.

Läs Emendors tidigare revisionsrapporter från Stockholms läns landsting.


Klicka här för Vårdval Logopedi 2014.
Klicka här för Proxima 2010.
Klicka här för GynStockholm 2010.
Klicka här för Avesina Gynspecialisterna 2009.
Klicka här för Aleris 2009.
Klicka här för Aleris 2008.
Klicka här för öppenvård i Stockholms läns landsting 2009.
Klicka här för kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset 2007.

Läs om medierapporteringen om fuskande vårdföretag och Emendors revisioner i Stockholm


Klicka här Dagens Medicin 12 maj
Dagens Nyheter ledare 5 maj
Klicka här Dagens Medicin sid 4-5 28 april.
Dagens Nyheter 30 april

Emendor Consulting AB genomför såväl revision av diagnos- och åtgärdsklassificering som medicinsk revision på uppdrag av olika sjukvårdshuvudmän.

ECAB har sedan 1999 genomfört revision av diagnos- och åtgärdsklassificering av cirka 9.000 vårdtillfällen i slutenvård i Sverige (merparten i Stockholms läns landsting) samt av cirka 500 norska journaler. Dessutom har drygt 5.000 öppenvårdskonakter granskats.

Vid konferensen "Bättre beskrivning av vården" i Luleå 14-15 maj presenterade Emendor Consulting en genomgång av c:a 8.000 granskade vårdkontakter. Klicka här för att se presentationen.
© 2021 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se