Utbildningar
Grundkurs i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare/registrerare
Fortsättningskurs i sjukdomsklassificering
Avidentifiering av journaldokumentation

Utbildningar

Grundkurs 81 på Hotel Rival i Stockholm framflyttad till hösten


Emendor genomför underseptember-november 2020 en Grundkurs i sjukdomsklassificering på Hotel Rival i Stockholm. Kursen är fulltecknad. Klicka här för att ställa dig på väntelistan för eventuella återbudsplatser.© 2020 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se