Utbildningar
Grundkurs i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare/registrerare
Fortsättningskurs i sjukdomsklassificering
Avidentifiering av journaldokumentation

Utbildningar

Grundkurs 81 på Hotel Rival i Stockholm


Emendor genomför under mars-maj 2020 en Grundkurs i sjukdomsklassificering på Hotel Rival i Stockholm. Kursen är fulltecknad. Klicka här för att ställa dig på väntelistan för eventuella återbudsplatser.

Fortsättningskurs 24-25 februari 2020 för alla specialiteter på Hotel Rival i Stockholm.


Emendor genomför den 24-25 februari 2020 en Fortsättningskurs öppen för alla specialiteter på Hotel Rival i Stockholm. Kursen är fulltecknad. Klicka här för att ställa dig på väntelistan för eventuella återbudsplatser.

Grundkurs 80 i Margretetorp under januari-mars 2020Emendor genomför på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen Grundkurs 80 på Margretetorps Gästgifvaregård utanför Ängelholm under januari-mars 2020.

Grundkurs 79 på Hotel Rival i Stockholm


Emendor genomför under oktober-december en Grundkurs i sjukdomsklassificering på Hotel Rival i Stockholm. Klicka här för att se inbjudan.

Grundkurs 78 för VGR i Göteborg


Emendor genomför under augusti-november Grundkurs i sjukdomsklassificering för VGR i Göteborg.

Fortsättningskurs genomförd 19-20 september för alla specialiteter i Karlstad som uppdragsutbildning för Region Värmland


Fortsättningskurs genomförd 12-13 september för alla specialiteter i Stockholm


Övriga utbildningar

Emendor Consulting AB genomför också kurser utformade enligt uppdragsgivarens önskemål. Exempel på detta kan vara kortare kurser i Klassifikation av Vårdåtgärder (KVÅ), Anvisningar för val av huvuddiagnos, översikt över metoden DRG etc.

För mer information om Grundkursen och om övriga utbildningar – klicka på utbildningarnas namn i högra marginalen.

© 2020 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se