Utbildningar
Grundkurs i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare/registrerare
Fortsättningskurs i sjukdomsklassificering
Avidentifiering av journaldokumentation

Utbildningar

Fortsättningskurs FK -22 1 den 20-21 januari 2022.


Emendor genomför den 20-21 januari 2022 Fortsättningskurs i sjukdomsklassificering på Hotel Rival i Stockholm. Kursen är fulltecknad. Klicka här för att ställa dig på väntelistan för eventuella återbudsplatser.

Grundkurs 83 på Hotel Rival i Stockholm


Emendor genomför under februari-april 2022 Grundkurs i sjukdomsklassificering på Hotel Rival i Stockholm. Klicka här för att anmäla dig.


© 2021 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se