Utbildningar
Grundkurs i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare/registrerare
Fortsättningskurs i sjukdomsklassificering
Avidentifiering av journaldokumentation

Grundkurs i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare/registrerare

Grundkurs 75 i Stockholm september-decemberEmendor genomför Grundkurs 75 i Stockholm under september-december. Kursen är fulltecknad. Klicka här för att anmäla dig till väntelistan för eventuella återbudsplatser.

Grundkurs 74 i Göteborg augusti-december


Emendor Consulting AB arrangerar under augusti-december 2018 för sjuttiofjärde gången Grundkurs i sjukdomsklassificering. Kursen genomförs i Göteborg som uppdragsutbildning för Västra Götalandsregionen.

2000:e deltagaren på Emendors GrundkursI november 2017 avslutades den 69:e Grundkursen arrangerad av Emendor Consulting AB. I denna kurs finns den tvåtusende deltagaren på våra Grundkurser. På bilden ser vi henne, Jenny Ewaldsson, Skaraborgs sjukhus i Skövde , gratulerad av föreläsarna.
Grundkurs 73 i sjukdomsklassificering


Emendor Consulting AB arrangerar under mars-maj 2018 för sjuttiotredje gången Grundkurs i sjukdomsklassificering. Kursen genomförs på Hotel Rival i Stockholm. Klicka här för att anmäla dig. Grundkurs 70 genomförs följande datum:

22-23 mars
5-6 april
16-17 april
2-3 maj
24-25 maj
Slutprov 31 maj

Kursen hålls på Hotel Rival vid Mariatorget på Söder i Stockholm. Om du avser att bo på hotellet under kursdagarna, kontakta Hotel Rival, telefon 08-545 789 20 alternativt e-post reservations@rival.se. Ange vid bokningen att du ska delta i Emendors kurs. Du får då viss rabatt på rumspriset.

Kostnad för kursen är 27 000 kr + moms per deltagare. I denna kostnad ingår, förutom åhörarkopior och kompendier som delas ut fortlöpande under kursen, för- och eftermiddagskaffe med smörgås/frukt. Mervärdesskatt tillkommer. Emendor Consulting AB bjuder på lunch dag 1 och dag 10. Lunch övriga kursdagar bekostas av deltagarna själva.

Maximalt antal deltagare är 30. För att kursen ska arrangeras krävs minst 22 deltagare.

Om fler än 30 anmäler sig antas sökanden till kursen i turordning efter datum då anmälan kom till Emendor Consulting AB.

Sista anmälningsdatum är 18 januari 2018. Om fler än 30 anmäler sig antas sökanden till kursen i turordning efter datum då anmälan kom till Emendor Consulting AB. Om du anmäler dig senast 18 januari men inte får plats på kursen får du förtur till nästa Grundkurs i Stockholm som planeras att genomföras under hösten 2018. Anmälan skickas till:

info@emendor.se

eller

Emendor Consulting AB
Att Staffan Bryngelsson
Delägargatan 12
120 47 Enskede Gård

Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats, adress, faktureringsadress, antal år i yrket, telefonnummer samt e-postadress.


Grundkurs 72 i sjukdomsklassificering


Emendor Consulting AB arrangerar under februari-maj 2018 för sjuttioandra gången Grundkurs i sjukdomsklassificering. Kursen genomförs i Göteborg som uppdragsutbildning för Västra Götalandsregionen.

Grundkurs 71 i sjukdomsklassificering


Emendor Consulting AB arrangerar under januari-april 2018 för sjuttiförsta gången Grundkurs i sjukdomsklassificering. Kursen genomförs i Margretetorp utanför Ängelholm som uppdragsutbildning för Södra regionvårdsnämnden.

Grundkurs 70 i sjukdomsklassificering


Emendor Consulting AB arrangerar i Stockholm under oktober-december 2017 för sjuttionde gången Grundkurs i sjukdomsklassificering. Klicka här för att anmäla dig. Grundkurs 70 genomförs följande datum:

24-25 oktober
13-14 november
23-24 november
4-5 december
14-15 december

samt ett skriftligt prov 19 december.

Kursen hålls samtliga dagar utom en på Hotel Rival vid Mariatorget på Söder i Stockholm. En kursdag genomförs på van der Nootska palatset som ligger i närheten av Rival. Om du avser att bo på hotellet under kursdagarna, kontakta Ann-Sofie Strand på Hotel Rival, telefon 08-545 789 20 alternativt e-post ann-sofie.strand@rival.se. Ange vid bokningen att du ska delta i Emendors kurs. Du får då viss rabatt på rumspriset.

Kostnad för kursen är 26 000 kr + moms per deltagare. I denna kostnad ingår, förutom åhörarkopior och kompendier som delas ut fortlöpande under kursen, för- och eftermiddagskaffe med smörgås/frukt. Mervärdesskatt tillkommer. Emendor Consulting AB bjuder på lunch dag 1 och dag 10. Lunch övriga kursdagar bekostas av deltagarna själva.

Maximalt antal deltagare är 30. För att kursen ska arrangeras krävs minst 22 deltagare.

Om fler än 30 anmäler sig antas sökanden till kursen i turordning efter datum då anmälan kom till Emendor Consulting AB.

Sista anmälningsdag är 15 juli 2017. Anmälan skickas till:

info@emendor.se

eller

Emendor Consulting AB
Att Staffan Bryngelsson
Delägargatan 12
120 47 Enskede Gård

Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats, adress, faktureringsadress, antal år i yrket, telefonnummer samt e-postadress.


Grundkurs 69 i sjukdomsklassificering


Emendor Consulting AB arrangerar under augusti-november 2017 som uppdragsutbildning för Västra Götalandsregionen Grundkurs 69 i sjukdomsklassificering. Administration av kursen (inbjudan, anmälningar etc) sköts av VGR.

Grundkurs i sjukdomsklassificering


Grundkursen omfattar 21 dagar. Av dessa 21 dagar är 10 dagar föreläsningar, som omfattar introduktion till sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE med dess struktur och syfte. Kursen fokuserar på problemområden som klassifikation av sjukvårdande behandling, sepsis, förgiftningar och biverkan, klassifikation av skador och yttre orsaker till dessa samt sena följder av sjukdom, skada och komplikationer. Dessutom ges systematisk genomgång av de olika kapitlen i ICD-10-SE med speciellt fokus på problemområden. Under kursen gås även grundligt igenom regler för val av huvuddiagnos och bidiagnoser i såväl sluten som öppen vård och den ger en introduktion till klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Under kursens sista dag gör deltagarna ett skriftligt prov.

Grundkursen förutsätter att deltagaren avsätter 10 dagar till eget arbete i form av självstudier, uppgiftslösningar och journalgranskningar. För att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig kursens innehåll på ett optimalt sätt är det av största vikt att de ges möjlighet att förlägga de 10 dagarna för eget arbete på arbetstid.

Har du frågor om kursen, kontakta mig på nedanstående nummer eller på info@emendor.se .

Hälsningar
Staffan Bryngelsson
Emendor Consulting AB

08-722 79 20, 070-668 72 78
www.emendor.se
Genomförda Grundkurser


Grundkursen har hittills genomförts vid följande tillfällen

2001: Stockholm tre kurser
2002: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm två kurser, Umeå (för Västerbottens läns landsting)
2003: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm två kurser
2004: Göteborg, Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm två kurser, Jönköping-Vrigstad (för Jönköpings läns landsting)
2005: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm
2006: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Umeå (för Västerbottens läns landsting), Stockholm, Landskrona (KY-utbildning för Techfuturum)
2007: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm tre kurser, Kalmar (uppdragsutbildning för Landstinget i Kalmar)
2008: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Luleå (för Norrbottens läns landsting), Stockholm tre kurser
2009: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm tre kurser
2010: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm två kurser, Göteborg en kurs
2011: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Göteborg, Stockholm
2012: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Umeå (för Västerbottens läns landsting), Stockholm
2013: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm, Värmland
2014: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm, Söråker (för Landstinget Västernorrland)
2015: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm, Sunderbyn (för Norrbottens läns landsting), Göteborg två kurser (för Västra Götalandsregionen)
2016: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Göteborg (för Västra Götalandsregionen), Stockholm (två kurser)
2017: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm, Karlstad (för Region Värmland)


© 2018 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se