Utbildningar
Grundkurs i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare/registrerare
Fortsättningskurs i sjukdomsklassificering
Avidentifiering av journaldokumentation

Grundkurs i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare/registrerare

Grundkurs 77 i Margretetorp under januari-mars 2019Emendor genomför på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen Grundkurs 77 på Margretetorps Gästgifvaregård utanför Ängelholm under januari-mars 2019.

Grundkurs 76 i Stockholm januari-mars 2019Emendor genomför Grundkurs 76 i Stockholm under januari-mars 2019. Kursen kommer sannolikt att bli fullbokad av de som står på väntelistan till Grundkurs 75. Klicka här för att anmäla dig till väntelistan för eventuella återbudsplatser.


Grundkurs 75 i Stockholm september-decemberEmendor genomför Grundkurs 75 i Stockholm under september-december. Kursen är fulltecknad. Klicka här för att anmäla dig till väntelistan för eventuella återbudsplatser.

Grundkurs 74 i Göteborg augusti-december


Emendor Consulting AB arrangerar under augusti-december 2018 för sjuttiofjärde gången Grundkurs i sjukdomsklassificering. Kursen genomförs i Göteborg som uppdragsutbildning för Västra Götalandsregionen.

2000:e deltagaren på Emendors GrundkursI november 2017 avslutades den 69:e Grundkursen arrangerad av Emendor Consulting AB. I denna kurs finns den tvåtusende deltagaren på våra Grundkurser. På bilden ser vi henne, Jenny Ewaldsson, Skaraborgs sjukhus i Skövde , gratulerad av föreläsarna.

Grundkurs i sjukdomsklassificering


Grundkursen omfattar 21 dagar. Av dessa 21 dagar är 10 dagar föreläsningar, som omfattar introduktion till sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE med dess struktur och syfte. Kursen fokuserar på problemområden som klassifikation av sjukvårdande behandling, sepsis, förgiftningar och biverkan, klassifikation av skador och yttre orsaker till dessa samt sena följder av sjukdom, skada och komplikationer. Dessutom ges systematisk genomgång av de olika kapitlen i ICD-10-SE med speciellt fokus på problemområden. Under kursen gås även grundligt igenom regler för val av huvuddiagnos och bidiagnoser i såväl sluten som öppen vård och den ger en introduktion till klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Under kursens sista dag gör deltagarna ett skriftligt prov.

Grundkursen förutsätter att deltagaren avsätter 10 dagar till eget arbete i form av självstudier, uppgiftslösningar och journalgranskningar. För att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig kursens innehåll på ett optimalt sätt är det av största vikt att de ges möjlighet att förlägga de 10 dagarna för eget arbete på arbetstid.

Har du frågor om kursen, kontakta mig på nedanstående nummer eller på info@emendor.se .

Hälsningar
Staffan Bryngelsson
Emendor Consulting AB

08-722 79 20, 070-668 72 78
www.emendor.se
Genomförda Grundkurser


Grundkursen har hittills genomförts vid följande tillfällen

2001: Stockholm tre kurser
2002: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm två kurser, Umeå (för Västerbottens läns landsting)
2003: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm två kurser
2004: Göteborg, Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm två kurser, Jönköping-Vrigstad (för Jönköpings läns landsting)
2005: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm
2006: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Umeå (för Västerbottens läns landsting), Stockholm, Landskrona (KY-utbildning för Techfuturum)
2007: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm tre kurser, Kalmar (uppdragsutbildning för Landstinget i Kalmar)
2008: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Luleå (för Norrbottens läns landsting), Stockholm tre kurser
2009: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm tre kurser
2010: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm två kurser, Göteborg en kurs
2011: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Göteborg, Stockholm
2012: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Umeå (för Västerbottens läns landsting), Stockholm
2013: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm, Värmland
2014: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm, Söråker (för Landstinget Västernorrland)
2015: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm, Sunderbyn (för Norrbottens läns landsting), Göteborg två kurser (för Västra Götalandsregionen)
2016: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Göteborg (för Västra Götalandsregionen), Stockholm (två kurser)
2017: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Stockholm (två kurser), Karlstad (för Region Värmland), Göteborg (för Västra Götalandsregionen),
2018: Margretetorp (för Södra sjukvårdsregionen), Göteborg (för Västra Götalandsregionen), Stockholm

© 2018 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se