Samarbetspartners

Olafr Steinum

Specialist i infektionssjukdomar och allmän internmedicin. Många års erfarenhet av klassificerings- och DRG-arbete. Föredragande läkare samt rådgivare i klassifikationsfrågor vid Socialstyrelsen. Även svensk representant i Nordiska klassifikationscentrets referensgrupp för primärklassifikationer och expertgrupp för NordDRG. Nordisk representant i WHO:s arbetskommittéer för revision av ICD-10 (Update and Revision Committee, URC) samt klassifikationsutbildning (Education Comittee, EC). Grundare av, och ordförande i, WHO-nätverkets Morbidity Reference Group (MbRG) 2006-2010.

Olafr har sedan 1998 samarbetat med Emendor Consulting i klassifikationsutbildning, diagnosrevision och andra klassifikationsrelaterade projekt. Olafr är huvudansvarig lärare för Grundkursen och genomför även andra utbildningar i Emendors regi. Han har deltagit i merparten av de hittills genomförda klassificeringsrevisionerna.


Gunnar Henriksson

Specialist i allmänkirurgi, överläkare vid kirurgkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde. Föredragande läkare i klassifikationsfrågor vid Socialstyrelsen samt med många års erfarenhet av klassificerings- och DRG-arbete. Även svensk representant i Nordiska klassifikationscentrets referensgrupp för primärklassifikationer och expertgrupp för NordDRG. Engagerad som expert i WHO-nätverkets Morbidity Reference Group (MbRG) sedan 2006.

Gunnar har sedan 1998 samarbetat med Emendor Consulting i klassifikationsutbildning, diagnosrevision och andra klassifikationsrelaterade projekt. Gunnar deltar som föreläsare på Grundkursen liksom i andra utbildningar i Emendors regi. Han har deltagit i merparten av de hittills genomförda klassificeringsrevisionerna.

Ralph Dahlgren


Specialist i allmän intermedicin samt medicinsk gastroenterologi och njurmedicin. Överläkare vid medicinkliniken, Ljungby lasarett på halvtid och utredare i DRG-frågor vid Socialstyrelsen på halvtid. Ralph deltar som föreläsare på Grundkursen och Fortsättningskursen.

Urban Jürgensen


Specialist i obstetrik och gynekologi. Tidigare klinikchef vid kvinnokliniken samt chefläkare Höglandssjukhuset i Eksjö. För närvarande utvecklare/projektledare på halvtid vid Qulturum (Landstinget i Jönköpings läns utvecklingsavdelning) med fokus på patientsäkerhet, klassifikations- och ersättningsfrågor. Sedan 2008 föredragande läkare i gynekologi och obstetrik vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm. Urban deltar som föreläsare vid Grundkursen samt vid såväl medicinska revisioner som klassificeringsrevisioner.]

Ralph Bågenholm


Specialist i barn- och ungdomsmedicin. Överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Ralph deltar som föreläsare på Grundkursen.Karin Pihl


Specialist i obstetrik och gynekologi. Överläkare vid kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås. Ansvarig för den diagnoshandbok som Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) ger ut. Karin deltar som föreläsare på klassificeringsutbildningar liksom vid såväl medicinska revisioner som klassificeringsrevisioner.


Olle Östman


Läkare inom invärtesmedicin och psykiatri fram till 1977. Specialistkompetens inom allmänpsykiatri. Medicinalråd och chef för dåvarande psykiatribyrån vid Socialstyrelsen. Från 1983 chefsläkare i Västerås och från 1992 sjukvårdsdirektör i Malmö fram till bildandet av Region Skåne.
Lång erfarenhet av chefskap inom offentlig verksamhet. Lång erfarenhet av förändringsarbete, organisationsutveckling, utvärderingar, samverkansprojekt landsting-kommuner.
Claus Vigsø


Läkarexamen från Københavns Universitet 1988. Utbildad specialistläkare i Sverige inom vuxenpsykiatrin 1994. För närvarande chef för psykiatrin i Värmland.
Diplomutbildning i folkhälsovetenskap från Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg samt masterutbildning i ledarskap från Copenhagen Business School.
Claus deltar i revisioner inom psykiatri.
Mats Nordgren


Överläkare inom barn- och ungdomspsykiatri i Landstinget Gävleborg. Under en period även enhetschef och medicinsk ledningsläkare. För närvarande stafettläkare inom BUP Dalarna respektive Västernorrland.Per H Jonsson


Tidigare överläkare inom barn- och ungdomspsykiatri i Landstinget Gävleborg och även på Gotland
Lars Albinsson

Överläkare, tidigare och för närvarande vd bland annat
Basenheten psykiatri Sala och Fagersta, Akademiska sjukhuset, Uppsala,
Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Psykiatrimottagning Fagersta


Kerstin Jonsson

Specialist i obstetrik och gynekologi. Överläkare, tidigare verksamhetschef, kvinnokliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping. Kerstin deltar vid såväl medicinska revisioner som klassificeringsrevisioner.


Margaretha Rödén


Specialist i ortopedisk kirurgi. Tidigare överläkare, verksamhetschef, divisionschef samt sjukhusdirektör vid Länssjukhuset i Sundsvall. Har varit styrelseledamot i bland annat Svensk Ortopedisk Förening och Svenska Höftregistret. För närvarande överläkare vid ortopedkliniken i Sundsvall. Margaretha deltar vid såväl medicinska revisioner som klassificeringsrevisioner.
Thomas Wikström

Specialist i ortopedisk kirurgi. Tidigare överläkare, biträdande klinikchef samt vikarierande klinikchef vid ortopedkliniken vid Länssjukhuset i Sundsvall. Under 25 år ansvarig för ryggkirurgi vid kliniken. Var med och bildade och har även ingått i styrelsen för Svensk Ryggkirurgisk förening. Thomas deltar vid såväl medicinska revisioner som klassificeringsrevisioner.Raymond Lenrick

Specialist i obstetrik och gynekologi. Tidigare verksamhetschef på kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov. För närvarande chefläkare för strategiska frågor på Länssjukhuset Ryhov på halvtid och överläkare på kvinnokliniken på halvtid. Raymond deltar vid såväl medicinska revisioner som klassificeringsrevisioner.


Tommy Sporrong

Specialist i obstetrik och gynekologi. Överläkare vid kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra i Göteborg, flera års erfarenhet av diagnosgranskning och DRG-arbete. Tommy deltar som föreläsare på Grundkursen och vid klassificeringsrevisioner.

Magnus Gjötterberg

Specialist i ögonsjukdomar. Tidigare verksamhetschef och chefsöverläkare på Södersjukhuset. och på S:t Eriks ögonsjukhus. Specialistsakkunnig inom ögonspecialiten i Stockholms läns landsting. För närvarande närvarande verksam som konsult med uppdrag inom området ögonsjukvård t ex med allmän ögonmottagning och sakkunnig i försäkringsärenden. Magnus deltar vid klassificerings-revisioner.

Gunilla Cernerud

Specialist i ögonsjukdomar. Tidigare verksamhetschef och chefsöverläkare på Södersjukhuset. För närvarande verksam som överläkare på SÖS. Gunilla deltar vid klassificeringsrevisioner.


Björn Smedby

Professor emeritus i hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet samt föredragande läkare i klassifikationsfrågor i Socialstyrelsen och tidigare föreståndare vid Nordiskt Center för klassifikation av sjukdomar i Uppsala. Björn Smedby har medverkat som föreläsare i utbildningar i Emendors regi och han har också deltagit i klassificeringsrevisioner.
© 2021 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se