Företaget

Affärsidé

Emendor Consulting AB:s affärsidé är att bidra till att beslut i hälso- och sjukvården fattas på grundval av korrekta data om sjukdomar, behandlingar och kostnader.

Verksamhet

Emendor Consulting AB bildades 1993 av Staffan Bryngelsson. Företaget bedriver konsultverksamhet i områdena ersättnings- och klassificeringssystem inom hälso- och sjukvården.

Staffan Bryngelsson är heltidsanställd i företaget och ansvarar för genomförandet av konsultuppdragen ensam eller tillsammans med ett antal samarbetspartners, både timanställda, underkonsulter samt andra konsultföretag.

En viktig del i företagets verksamhet är att genomföra utbildningar i såväl sjukdoms- och åtgärdsklassificering (primär klassificering), metoden DRG - DiagnosRelaterade Grupper- (sekundär klassificering) som olika ersättningssystem.

I ökande omfattning ansvarar också Emendor för såväl medicinska revisioner som revisioner av diagnos- och åtgärdsklassificering. Sjukvårdshuvudmän vill bilda sig en uppfattning om kvalitén på klassificering av sjukdomar och åtgärder.

Emendor har också konsultuppdrag gällande underhåll och vidareutveckling av ersättningssystem inom såväl sluten akutsjukvård, öppenvård, geriatrik som psykiatri.


Staffan Bryngelsson

Kompetensområde:

Utbildning:

Passioner i livet:
Förutom Anna-Lena och de fyra barnen Lars, Karin, Erik och Anna:
Bandy, Owe Thörnqvist, single malt whisky och ved.

Emendor Consulting stöder Hammarby BandyEmendor Consulting AB är såväl sponsor till som aktieägare i Hammarby Bandy. Klicka här för att komma till Hammarby Bandys hemsida.
© 2021 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se