Utmärkelser


Ejnar-nålen
Ejnar-nålen delas ut till:

* Medlemmarna i Ejnar Ask-Sällskapet, att bäras i tid och otid för att göra Ejnars namn känt i de kretsar som av någon oförgrundelig anledning inte känt till honom och hans storhet som idrottsman

* Årets Ejnar

* Hedersmedlemmar i EAS

* De som fått ett Hedersomnämnande av EAS


Årets Ejnar


EAS instiftade under sitt första verksamhetsår utmärkelsen Årets Ejnar. Denna hedersbetygelse ska tilldelas en bandyspelare som i huvudsak uppfyller följande kriterier:

• Avsaknad av yviga målgester
• Skarpskytt
• Oöm renlevnadsman
• Kille av helyllekvalité
• Långvarig tjänst inom bandyn i Ejnars andaHasse Johansson Årets Ejnar 2012


Hasse Johansson utsågs vid EAS' årsmöte 2012. till Årets Ejnar.

Hasse mottog utmärkelsen, och Ejnar-nålen, på Hotel Rival i Stockholm den 30 mars.

Motiveringen lyder:

"
- För en enastående bandykarriär med banbrytande insatser i österled
- För sin roll som stilbildare med solglasögon i SM-finalspel
- För att som expertkommentator ha kryddat vår tillvaro med objektiva och sakliga analyser av bandyns magi
- För att ha bidragit till att bandyn återtagit sin rättmätiga plats i svenska folkets idrottshjärtan"Hasse mottar utmärkelsen som Årets Ejnar av EAS' sekreterare Tom Sunesson.Stefan Lillis Jonsson Årets Ejnar 2008


För första gången sedan utmärkelsen instiftades har EAS utsett en pristagare som med råge bedömts uppfylla de uppsatta kriterierna.

Stefan Lillis Jonsson mottog utmärkelsen, och Ejnar-nålen, i samband med Hammarby Bandys avslutning den 18 april.

Motiveringen lyder:

"Likt en nutida Sven Dufva har Stefan Lillis Jonsson ensam stått pall när den lede ryssen tagit hans mannar en efter en och därefter haft kraften att samla sina styrkor till en resolut och oväntad motattack. Lillis tilldelas utmärkelsen "Årets Ejnar” också för att han på ett mycket förtjänstfullt sätt varit den viktigaste lagkuggen under en fantastisk och osannolik bandysäsong för Hammarby Bandy och därmed medverkat till bandyns utveckling i sann Ejnar Ask-anda."Lillis mottar Ejnar-nålen av EAS' kassör för sin utmärkelse som Årets Ejnar 2008.HedersmedlemPer Gunnar Evander har utsetts till EAS förste hedersmedlem. Per Gunnar mottog utnämnandet samt en Ejnar-nål vid en festlig sammankomst i Stockholm lördagen den 10 mars 2007.

Motivering:
"För att på ett fullständigt självklart och naturligt sätt ha vävt in Ejnar Ask i flera av sina romaner och därmed även gjort Ejnar känd i kretsar som sannolikt aldrig annars skulle ha fått förmånen att känna till denne store idrottsmans existens"Den nye hedersmedlemmen tillsammans med EAS sekreterare och kassör.Per Gunnar läser ur sin bok Tjocka släkten det stycke som
finns citerat på startsidan på EAS hemsida.Hedersomnämnande

Anne Lundberg mottog, som representant för programmet Antikrundan, en Ejnarnål som bevis för det hedersomnämnande Antikrundan tilldelats av EAS. I Antikrundan som sändes från Högbo utanför Sandviken omnämndes och presenterades Ejnar Ask som en av de största profilerna från Sandviken.

Nålen utdelades av vice ordföranden i samband med att Antikrundan spelades in i Härnösand i september 2017.


>>
Hedersomnämnande


Anders Nyman tilldelades i samband med sin 70-årsdag den 2 oktober 2016 på Mosebacke Etablissement ett hedersomnämnande med tillhörande Ejnar-nål. Detta för sin
förtjänstfulla insats att 2007 arrangera ett samkväm där medlemmar ur EAS fick träffa PG Evander
för att dels diskutera bandy i allmänhet och Ejnar i synnerhet och dels dela ut ett hedersmedlemskap till PG.


Kassören i EAS till vänster tilldelar Anders Nyman Ejnar-nålen>

Foto: Lars Åkerman


Hedersomnämnande


Jan Höijer, bördig från bandymetropolen Härnösand, tilldelas ett hedersomnämnande med tillhörande Ejnar-nål, för sitt förtjänstfulla arbete med att uppmärksamma Sällskapet på artiklar om Ejnar i Rekordmagasinet / Tidningen Rekord, från tider då det begav sig.


Janne Höijer>


Hedersomnämnande


I samband med invigningen av nya Gärdebanan i Sundsvall den 13 november 2010 överräcktes till Jan-Olov Jonson, som ett bevis på hedersomnämnande, Ejnar-nålen.

Jan-Olof får ett hedersomnämnande för att han som en del i sitt tal på ett mycket förtjänstfullt sätt hedrade Ejnar. Klicka här för att läsa Jan-Olofs invigningstal.Jan-Olof Jonson mottar av EAS' vice ordförande Östen Sundin Ejnar-nålen som en bekräftelse på hedersomnämnandet.


Hedersomnämnande


Under högtidliga former överräcktes måndagen den 1 november 2010 Ejnar-nålen, som ett bevis på hedersomnämnande, till Gunnar Henriksson och Olafr Steinum. Henriksson och Steinum undervisar på Grundkurs i sjukdomsklassificering för läkarsekreterare (som anordnas av Emendor Consulting AB). I ett på varje kurs använt övningsfall har de på ett utmärkt sätt vävt in Ejnar Ask i ett pedagogiskt exempel på sjukdomsklassificering.
Klicka här för att se övningsexemplet (längs ner på sidan).

Motivering:
"För att på ett förtjänstfullt sätt ha kombinerat diagnosklassificering med bandykunskap i allmänhet och Ejnar Ask-kunskap i synnerhet och därmed i synnerligen stor omfattning bidragit till spridandet av Ejnars såväl namn som storhet bland en stor grupp kvinnliga medborgare som annars aldrig skulle ha fått förmånen att lära känna Ejnar.”Hedersomnämnande


Hans Almquist har som förste person fått ett hedersomnämnande av EAS. Almquist mottog i samband med SM-finalen 19 mars 2006 en Ejnar-nål.

Motivering:
"För att på ett förtjänstfullt sätt under flera år gjort det möjligt för EAS att under högtidliga former kunna njuta av SM-finalen på Studenternas från bästa läktarplats".
Kontakta: eas@emendor.se