Emendor Consulting AB

EMENDOR CONSULTING AB bedriver konsultverksamhet kring ersättnings- och klassificeringssystem inom hälso- och sjukvården. Konsultuppdragen i Emendor genomförs av Staffan Bryngelsson samt ett antal samarbetspartners.

Utbildningar i diagnos- och åtgärdsklassificering och DRG är en viktig del av företagets verksamhet.

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering samt medicinsk revision genomförs regelbundet på uppdrag av olika sjukvårdshuvudmän.

Övriga konsultuppdrag gäller inte minst ersättningssystem inom hälso- och sjukvård.

Aktuellt
Fortsättningskurs i sjukdomsklassificering för icke-opererande specialiteter 6-7 september på Bjertorp slott i Västergötland

Grundkurs 65 i sjukdomsklassificering oktober-december i Stockholm. Kursen är fulltecknad.

Grundkurs 64 i sjukdomsklassificering september-december för VGR i Göteborg.

Framtidens kodarutbildning - seminarium 16 mars vid RDK-dagarna
Alla nyheter »
© 2016 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se