Emendor Consulting AB

EMENDOR CONSULTING AB bedriver konsultverksamhet kring ersättnings- och klassificeringssystem inom hälso- och sjukvården. Konsultuppdragen i Emendor genomförs av Staffan Bryngelsson samt ett antal samarbetspartners.

Utbildningar i diagnos- och åtgärdsklassificering och DRG är en viktig del av företagets verksamhet.

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering samt medicinsk revision genomförs regelbundet på uppdrag av olika sjukvårdshuvudmän.

Övriga konsultuppdrag gäller inte minst ersättningssystem inom hälso- och sjukvård.

Aktuellt
Grundkurs 70 i sjukdomsklassificering i Stockholm oktober-december

Fortsättningskurs i sjukdomsklassificering i november som uppdragsutbildning för VGR

Fortsättningskurs i sjukdomsklassificering 14-15 september som uppdragsutbildning för Södra sjukvårdsregionen

Grundkurs 69 i sjukdomsklassificering augusti-november som uppdragsutbildning för Västra GötalandsregionenAlla nyheter »
© 2017 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se