Emendor Consulting AB

EMENDOR CONSULTING AB bedriver konsultverksamhet kring ersättnings- och klassificeringssystem inom hälso- och sjukvården. Konsultuppdragen i Emendor genomförs av Staffan Bryngelsson samt ett antal samarbetspartners.

Utbildningar i diagnos- och åtgärdsklassificering och DRG är en viktig del av företagets verksamhet.

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering samt medicinsk revision genomförs regelbundet på uppdrag av olika sjukvårdshuvudmän.

Övriga konsultuppdrag gäller inte minst ersättningssystem inom hälso- och sjukvård.

Aktuellt
Grundkurs 75 i Stockholm under september-december. Kursen är fulltecknad

Grundkurs 74 i Göteborg under augusti-december

Fortsättningskurs samtliga specialiteter 11-12 september Bjertorp slott. Kursen är fulltecknad

Fortsättningskurs icke-opererande specialiteter 4-5 juni Rosersbergs slott. Kursen är fulltecknad

2000:e deltagaren på Emendors Grundkurs

Grundkurs 73 i sjukdomsklassificering i Stockholm mars-maj 2018

Grundkurs 72 i sjukdomsklassificering i Göteborg februari-maj 2018
Alla nyheter »
© 2018 Emendor Consulting AB
Delägargatan 12 . 120 47 Enskede Gård . Tel: 08-722 79 20 . www.emendor.se . info@emendor.se